81 titles

Biblioteca storica toscana. Serie I

A cura della Deputazione di Storia PatriaBiblioteca storica toscana. Serie I, vol. 81

2021, cm 17 x 24, vi-274 pp. con 16 tavv. bn f.t.

ISBN: 9788822267610

€ 30,00 € 28,50
 

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 80

2020, cm 17 x 24, viii-464 pp. con 4 tavv. a col. f.t.

ISBN: 9788822267306

€ 48,00 € 45,60
 
Daniele Giusti

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 79

2020, cm 17 x 24, xxvi-234 pp.

ISBN: 9788822266620

€ 32,00 € 30,40
 
Alessandro Cecchi

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 77

2018, cm 17 x 24, x-302 pp. con 32 tavole a colori f.t.

ISBN: 9788822265593

€ 29,00 € 27,55
 

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 76

2017, cm 17 x 24, xviii-474 pp. con 16 tavv. f.t. a colori.

ISBN: 9788822264985

€ 55,00 € 52,25
 

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 75

2016, cm 17 x 24, vi-222 pp.

ISBN: 9788822264657

€ 25,00 € 23,75
 

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 74

2015, cm 17 x 24, x-266 pp. con 7 figg. n.t. e 16 tavv. f.t. di cui 13 a colori

ISBN: 9788822263957

€ 35,00 € 33,25
 
Francesco Guidi Bruscoli

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 73

2014, cm 17 x 24, xxvi-274 pp.

ISBN: 9788822263001

€ 32,00 € 30,40
 

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 72

2014, cm 17 x 24, xii-226 pp. con 109 figg. n.t. e 16 tavv. f.t. a colori

ISBN: 9788822263186

€ 36,00 € 34,20