518 titles

History - origins-1600


Marco Bicchierai

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 50

2005, cm 17 x 24, xxxii-450 pp. con 3 figg. n.t.

ISBN: 9788822254702

€ 47,00 € 44,65
 
Ivo Biagianti

Fonti e studi di storia aretina, vol. 2

2004, cm 17 x 24, 210 pp. con 7 tavv. f.t.

ISBN: 9788822254146

€ 23,00 € 21,85
 

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 46

2004, cm 17 x 24, xviii-350 pp. con 10 figg. n.t. e 11 tavv. f.t.

ISBN: 9788822253361

€ 38,00 € 36,10
 

Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. Studi e testi, vol. 42

2004, cm 17 x 24, viii-404 pp.

ISBN: 9788822253057

€ 43,00 € 40,85
 
Lorenzo Tanzini

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 45

2004, cm 16 x 22,5, xiv-334 pp. con 2 figg. n.t.

ISBN: 9788822253156

€ 36,00 € 34,20
 
Aidée Scala

Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria». Serie Studi, vol. 222

2004, cm 17 x 24, 310 pp. con 12 tavv. f.t. di cui 3 a col.

ISBN: 9788822253255

€ 34,00 € 32,30
 

Biblioteca storica toscana. Serie I, vol. 44

2004, cm 16,5 x 22,5, xxxii-424 pp. con 56 figg. n.t. e 43 tavv. f.t. di cui 5 a colori.

ISBN: 9788822253491

€ 46,00 € 43,70