4 titles

Renato Saviane


Renato Saviane

Opuscoli accademici, vol. 22

1995, cm 17 x 24, 123 pp.

ISBN: 9788822243027

€ 28,00 € 26,60
 
Renato Saviane

Opuscoli accademici, vol. 20

1992, cm 17 x 24, 142 pp.

ISBN: 9788822239952

€ 30,00 € 28,50
 
Renato Saviane

Opuscoli accademici, vol. 19

1991, cm 17 x 24, iv-144 pp.

ISBN: 9788822238740

€ 35,00 € 33,25
 
Renato Saviane

Opuscoli accademici, vol. 18

1989, cm 17 x 24, iv-112 pp.

ISBN: 9788822236975

€ 28,00 € 26,60